Overig

 

Taoïstische Massage

- De drie energiecentra -

Deze workshop introduceert het Taoïstische principe van de drie energiecentra of te wel Tantiens als energetische kernpolen in ons lichaam:

  • hoofd   -  mentaal / spiritueel centrum
  • hart  -  gevoelscentrum
  • buik  -  fysieke centrum

Deze drie centra zijn onderling verbonden met en worden gevoed door de macrokosmische krachten van aarde, hemel en kosmos. Vaak wordt, bewust of onbewust, op een of meerdere van deze niveau’s een splitsing ervaren. Dit belemmert ons vrij te leven en kan in allerlei klachten resulteren. Praktisch leren we deze workshop een behandeling waarin de drie centra worden geopend en onderling verbonden via de diafragma’s (liezen, hals, middenrif). Naast behandeling, observeren we de centra en verkennen we ze in onszelf.  Het centraal werken op torso (onderste en middelste Tantien) en hoofd is een mooie aanvulling op het werken op de meridianen, de extensies. Door het openen van de Tantiens kan een diepe integratie op alle niveau’s, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, plaatsvinden. Het geleerde verdiept je huidige meridiaankennis en is eenvoudig te integreren in je bestaande vorm van lichaamswerk (Shiatsu, Tuina etc). 

Voor planning en info: Bezoek onze AGENDA


Buik- en rugdiagnose

De buik en rug als lichaamszone hebben een grote diagnostische waarde binnen de Oosterse geneeskunde: de conditie van de organen en meridianen is hieruit af te lezen. Tijdens deze dag werken we met verschillende kosmologische filters op de buik: de vijf elementen en 12 orgaanzones. Je leert de ligging van de zones kennen, de juiste druk toe te passen, de buik en rug in de juiste volgorde te verkennen en je waarneming te interpreteren naar de conditie van de organen en meridianen. zodat een juist diagnostisch beeld ontstaat. Ook behandelen we leegtes en voltes in de buik en rug.
De houding van de behandelaar komt tevens aan bod: een neutrale opstelling en het vermogen je te centreren zijn van belang om juist te observeren en heldere diagnostische keuzes te maken.   

Deze dag verruimt je diagnostische vaardigheden. Je bent in staat een beeld te vormen van de energetische gesteldheid voorafgaand aan de behandeling. Een behandelplan kan vanuit deze handvaten gevormd worden.

Voor planning en info: Bezoek onze AGENDA
  
 


Orgaan opstellingen

- Werken met je innerlijke familie -

Organen opstellen Werken met je innerlijke familie
Je hebt je familie rondom je, maar je hebt ook een familie binnenin jezelf. Deze Innerlijke Familie wordt gedragen door de vijf yin organen die elk één van de vijf elementen beheren: hart-vuur, milt-aarde, longen-metaal, nieren-water en lever-hout. Het opstellen van je innerlijke familie maakt inzichtelijk hoe deze organen (jouw elementen) met elkaar samenwerken of juist tegen elkaar in. Hoe krachtig, verkrampt of zwak ze zijn, elkaar proberen af te troeven, of zich juist het liefste klein houden. Heel gaaf om de organen op deze wijze tot leven te zien komen.


Deze Opstellingsdag zullen we beginnen met Chi Kung opwarmingsoefeningen om de organen in onszelf beter te gaan ervaren, vervolgens een Tao opstelling doen waarin de oorsprong van, en de 5 elementen zelf, ervaren kunnen worden. Gedurende de dag zal een ieder meer inzicht  krijgen in zijn of haar eigen “Innerlijke Familie”… ofwel in een eigen opstelling, ofwel omdat je (nooit zomaar) uitgekozen wordt om een orgaan te representeren. Maar ook als mee-dragende getuige van de Opstelling merk je duidelijk waar jouw organen op mee-trillen of door geraakt worden.

Na elke opstelling zal Inge meer theoretische helderheid geven over hoe bij de opgestelde persoon de 5 elementen onderling samenwerken – met name voor bodyworkers of therapeuten die specifiek met de organen / meridianen werken heel interessant. Het gevoels-inzicht dat je krijgt in de onderlinge verhoudingen van de organen en de wijze waarop deze elkaar creatief en kalmerend beïnvloeden, zal je werk een nieuwe wending kunnen geven.

Intrigerend, speels, diepgaand, invoelbaar!

Door gastdocente Inge Maassen, Senior Universal Healing Tao Teacher

Voor planning en info: Bezoek onze AGENDA 


FUSIE van de Elementen

- De 5 elementen en de 8 richtingen -

Deze dag biedt een essentiële toepassing van Fusie voor lichaamswerkers. Heel praktisch en fysiek wordt aangeboden hoe de energie van de 5 elementen en de 8 richtingen van de Bagua en zijn collectiepunten kunnen samensmelten in het lichaam zodat spanning en emoties worden gezuiverd. Middels hands on oefeningen met een partner, meditatie en Chi Kung vormen neutraliseren we de Chi. Deze dag geeft je tools om je aanwezigheid en inzicht als behandelaar en je behandelingen te verdiepen.

FUSIE van de Elementen
FUSION OF

FIVE ELEMENTS:
Metal, Water, Wood, Fire, Earth

EIGHT FORCES:
Fire, Water, Thunder, Llake, Earth, Mountain, Wind, Heaven

FIVE SHEN:
Po, Zhi, Hun, Shen, Yi


"Fusion of the Five Elements should be seen as an essential practice for bodyworkers and manual therapists of all types.
We build up the five elements and unite them into a team, worth much more than the sum of the separate parts. We utilise the power of the Bagua and the 8 forces to clear emotional blockage and tension,  transforming it into a beautiful neutral chi.

This beautiful neutral energy helps us to rebalance our client's energy during our treatments. We are able to effortlessly hold space to help our patients/students  to release their emotional contraction, trauma and pain.
THE FUSION process is one of the ‘Treasures’ of the Dao and it would seem that nothing is more valuable for us humans during this time."

Door: Barry Spendlove, Senior Universal Healing Tao. Barry belichaamt de Tao op een bijzonder pure, yinne manier.  In zijn lessen ligt zijn focus op de authentieke expressie vanuit de kern. Het is een bijzondere ervaring van hem les te hebben. Zijn site: www.healingtaobritain.com

Voor planning en info: Bezoek onze AGENDA


 

Universal Healing Tao Basis

We verkennen de Taoïstische natuurlijke wetmatigheden van de vijf elementen, yin en yang, hemel en aarde, en gaan ervaren hoe deze intelligentie zich weerspiegelt in ons lichaam. We zuiveren de organen van emoties en stress en transformeren deze tot levensenergie. We reizen door de gewrichten, wervelkolom, klieren en pezen die we openen, ontgiften en versterken. We verschuiven ons zwaartepunt van ons hoofd naar de buik, de plek waar we werkelijk thuis kunnen komen. Zodanig creëren we ruimte voor het ervaren van deugden, evenwicht en rust in onszelf.

Onderdelen:

Chi Zelfmassage: Het wakker maken van je lichaam door masseren, trommelen, tokkelen..
Zes helende geluiden: Het zuiveren van fysieke en emotionele spanningen en toxines via ademhaling en klanken die overeenstemmen met de vibratie in je organen.
Innerlijke Glimlach: Meditatie waarbij je je blik liefdevol en zacht naar binnen richt om je lichaam te leren kennen, waarderen en ontspannen.
IJzeren hemd Chi Kung en Tao Yoga: staande en liggende oefeningen die je lichaamsstructuur verstevigen en je gronding en stabiliteit geeft.
Hemelse Kringloop: Circulatie van de gezuiverde energie door de Kringloop, de basisstroom van Yin en Yang in ons lichaam, om deze te recycleren , verfijnen en balanceren.
Helende liefde: Bewustwording en cultivatie van de energie van onze voortplantingsorganen als levenskracht en spirituele essentie.

Voor planning en praktische info:  AGENDA